Kurssilista
 
 
Kurssi
PSKJ-toimitsijakurssi
Esittely Palkansaajakeskusjärjestöjen toimitsijakurssii

Ajat

1. jakso SAK:n osuus Kiljavalla
2. jakso Akavan osuus)
3. jakso STTK:n osuus

Kouluttajat

PSKJ-henkilöstötyöryhmän nimeämät kouluttajat

Kohderyhmä

SAK:laiset, STTK:laiset ja Akavalaiset, erityisesti uudet toimitsijat

Jaksojen sisällöt

1. jakso SAK: Työmarkkinajärjestelmä ja sopimustoiminta (Kiljava)
2. jakso Akava: Talouspolitiikka ja yritystalous
3. jakso STTK: Ay-liike yhteiskunnallisena vaikuttajana
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
 
 Kurssilista