Kurssilista
 
 
Kurssi
Ay-toimihenkilötutkinto
Esittely Tutkinto-opiskelu on suunnattu kaikille SAK:n ja STTK:n ja niiden alaisten liittojen työntekijöille.

Tavoitteet

Opiskelun tavoitteena on osanottajan ammatillinen kehittyminen. Tutkinto-opiskelu antaa osallistujalle mahdollisuuden laajentaa ja syventää ammattitaitoaan ja kehittää omaa työtään.
Tutkinto-opiskelu synnyttää myös foorumin liittorajat ylittävälle vuorovaikutukselle ja ajatusten vaihdolle.

Rakenne

Tutkinto on laajuudeltaan 22,5 opintopistettä ja opinnot kootaan sekä yhteisistä että valinnaisista opinnoista ja lopputyöstä. Tutkinnon suoritusaika on kolme vuotta.

Opiskelu tapahtuu työn ohessa ja kaikille yhteiset kurssit pidetään Kiljavan opistolla.

Jokainen opiskelija työstää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (omat oppimistavoitteet), josta hän keskustelee esimiehensä kanssa ennen kuin valinnaiset opinnot käynnistyvät. Henkilökohtainen opintosuunnitelma sisältää oppimistavoitteet ja ajankäyttöön liittyvät varaukset.

Opiskelija voi koota valinnaisia opintoja monella tapaa ja monesta paikasta, esim. avoimen yliopiston opinnot, Kehittämiskeskuksen kurssit ja kirjaraportit. HOPSin teon yhteydessä on hyvä huomata, että myös nämä opinnot vaativat aikaa!

Lopputyö on osa tutkintoa, jossa opiskelija osoittaa kypsyytensä tutkia itselle, työyhteisölleen ja/tai laajemmin ay-liikkeelle tärkeää aihetta.

Tutkintoa ohjaa tutkintotoimikunta, jossa on eri ammattiliittojen edustajia jäseninä. Opiskelijoiden lopputyösuunnitelmat hyväksytään tutkintotoimikunnassa ja se myös hyväksyy lopputyön.

AY-TOIMIHENKILÖTUTKINNON RAKENNE JA SISÄLTÖ

Orientaatio-opinnot (4,5 pistettä):

- Orientaatiokurssi(2 pv)
- Työtieteen perusteet (2 x 2 pv)
- Ay-liike muuttuvassa maailmassa I-osa: Hyvän yhteiskunnan jäljillä (2 pv)

Yleiset ammatillisen kehittymisen opinnot (6 pistettä):

- Ay-liike muuttuvassa maailmassa II-osa: Näkökulmia muuttuvaan työelämään (2 pv)
- Tietoiskuista oppimiseen (2 pv)
- Asiakirjoittamisen ABC (2 pv)
- Talouspolitiikka ja yritystalous (2 pv)

Syventävät ammatillisen kehittymisen opinnot (4,5-9 pistettä):

- Opiskelija kokoaa omaan HOPSiinsa opintoja omien työstä ja työyhteisöstä nousevien kehittymistarpeidensa mukaan. Opinnot voivat olla kursseja, oppiraportteja, projekteja yms.

Lopputyö (3-7,5 pistettä)

- Lopputyö on osa tutkintoa, jossa opiskelija osoittaa kypsyytensä tutkia itselle, työyhteisölleen ja/tai laajemmin ay-liikkeelle tärkeää aihetta.

- Lopputyön tekoa ohjataan yhteisissä lopputyöseminaaripäivissä (2 päivää).
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2018 Marraskuu
15.11.2018-16.11.2018  Ay-toimihenkilötutkinto: työtieteen perusteet 2. jakso, SAK:n Kehittämiskeskus, Kiljava  17  
2019 Tammikuu
24.01.2019-25.01.2019  Ay-toimihenkilötutkinto: Ay-liike muuttuvassa maailmassa I: hyvän yhteiskunnan jäljillä, SAK:n Kehittämiskeskus, Kiljava  0  
2019 Helmikuu
27.02.2019-28.02.2019  Ay-toimihenkilötutkinto: Ay-liike muuttuvassa maailmassa II: näkökulmia muuttuvaan työelämään, SAK:n Kehittämiskeskus, Kiljava  0  
2019 Toukokuu
23.05.2019-24.05.2019  Ay-toimihenkilötutkinto: Tietoiskusta oppimiseen, SAK:n Kehittämiskeskus, Kiljava  0  
2019 Kesäkuu
06.06.2019-07.06.2019  Ay-toimihenkilötutkinto: asiakirjoittaminen ja lopputyön ohjaustyöpaja, SAK:n Kehittämiskeskus, Kiljava  0  
 
 Kurssilista