Kurssilista
 
 
Kurssi
Ikävoimaa työhön
Esittely Kohderyhmänä ovat työpaikkojen työsuojeluhenkilöstö, luottamusmiehet ja yrityksen henkilöstöasioista vastaavat sekä kaikki työurien pidentämiseen kohdistuvista toimenpiteistä kiinnostuneet. Kurssi on tarkoitettu myös kaikille, jotka tarvitsevat ikätietoutta työelämässä. Valmennus on mahdollista toteuttaa ja suunnitella myös suoraan työyhteisöjen ja eri yritysten tarpeisiin. Kurssin keskeisiä teemoja ovat työkyky ja ikääntyminen sekä ikäjohtamisen mallit työpaikoilla.

Valmennus antaa valmiudet toimia työpaikallaan tai muissa organisaatioissa työurien pidentämiseen liittyvissä asioissa. Kurssi auttaa löytämään toimivia ratkaisuja työpaikkojen ikäsidonnaisiin haasteisiin. Kantavana ajatuksena on eri-ikäisten vahvuuksien hyödyntäminen, jotta kaikkien kyvyt ja osaaminen saadaan organisaation ja työyhteisön voimavaraksi.

Tavoitteena on lisätä tietoa iän merkityksestä työelämässä, luoda myönteisiä ikäasenteita ja kehittää valmiuksia työpaikkojen ikäsidonnaisten kysymysten ratkaisemiseen. Ikätietouden kautta työpaikalle tulee valmius neuvotella erilaisia toimintamalleja ja ratkaisuja ikääntyvien työntekijöiden jaksamiseen. Kurssin aikana lisätään ymmärrystä iän merkityksestä oppimiseen, hyvinvointiin sekä työturvallisuuteen.

Avainsisältöjä:

• näkökulmia ikään ja elämänkulkuun sekä elämänkulun ja työn välisiin suhteisiin
• ihmisen monet iät, ikäasenteet ja ikäsyrjintä
• iän ja ikääntymisen merkitys työkyvyn eri ulottuvuuksien näkökulmista
• työkykyyn vaikuttavat tekijät
• ikääntymisen uhat ja voimavarat
• ikääntyminen ja turvallisuus
• ikäjohtaminen ja hyviä ratkaisuja työpaikoille.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
 
 Kurssilista