Kurssilista
 
 
Kurssi
Pääluottamusmiesten täydennyskurssi
Esittely Koulutus on suunnattu pääluottamusmiehille, jotka eivät ole muutamaan vuoteen käyneet kursseilla tai joilla on vaikeuksia tehtäviensä tärkeysjärjestyksen, oman jaksamisensa ja ajankäyttönsä kanssa.

Tavoitteena on uuden lainsäädännön aukkojen paikkaaminen ja niiden mahdollisuuksien näkeminen sekä uuden toimintainnon ja pääluottamusmiehen roolin ymmärtäminen tulevaisuuden näkökulmasta.

Avainsisältöjä

• Luottamusmiehen perusasioiden kertaus
• Pääluottamusmiehen erityinen rooli ja tehtävät
• Tärkeimmät uudet laki- ja sopimuspykälät
• Ajankäytön riittävyys
• Yhteistyö muiden edustajien kanssa ja sukupolvenvaihdos
• Ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2020 Marraskuu
18.11.2020-20.11.2020  Pääluottamusmiesten täydennyskurssi Yleinen kurssi  0  
 
 Kurssilista