Kurssilista
 
 
Kurssi
Yhteisten työpaikkojen turvallisuus: Työsuojelun täydennyskurssi
Esittely Kohderyhmänä ovat työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäälliköt ja -asiamiehet sekä muut työsuojelutoimikunnan jäsenet.

Kurssin tavoitteena on parantaa ja kehittää yhteisten työpaikkojen turvallisuutta sekä selvittää eri toimijoiden ja työyhteisöjen vastuut ja velvoitteet yhteisellä työpaikalla. Tavoitteena on myös selvittää kaikkien työsuojelutoimijoiden asema ja tehtävät sekä lisätä työsuojelutoimijoiden välistä yhteistyötä. Kurssilla opitaan kehittämään yhteisen työpaikan turvallisuutta.

Avainsisältöjä:

• yhteisen työpaikan käsite ja yhteinen turvallisuus
• työturvallisuusvastuut ja velvoitteet
• yhteisten työpaikkojen työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön asema sekä tehtävät
• tiedottaminen ja yhteistoiminta
• alihankinnan ja vuokratyön valvontavastuut sekä velvoitteet
• vaarojen arviointi ja riskien hallinta yhdessä
• yhteisten työpaikkojen työtapaturmien tutkinta ja perehdyttäminen
• tarkastustoiminta yhteisellä työpaikalla.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2024 Lokakuu
23.10.2024-25.10.2024  Yhteisten työpaikkojen turvallisuus: Työsuojelun täydennyskurssi Yleinen kurssi  0  
 
 Kurssilista