Kurssilista
 
 
Kurssi
Työsuojelun peruskurssi
Esittely Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille sekä luottamusmiehille.

Kurssin tavoitteena on selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin. Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työhön liittyvistä kuormitustekijöistä.

Avainsisältöjä:

• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja työhyvinvoinnin merkitys
• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet
• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi
• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta
• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset
• työn ja työympäristön kuormitustekijät
• työsuojelutoiminnan kehittäminen.

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja painotus voivat vaihdella.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2018 Elokuu
27.08.2018-31.08.2018  Työsuojelun peruskurssi Yleinen kurssi  5  
2018 Syyskuu
03.09.2018-07.09.2018  Työsuojelun peruskurssi, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Kiljava  2  
 
 Kurssilista