Kurssilista
 
 
Kurssi
Toimivat ja terveelliset työajat
Esittely Kurssi on tarkoitettu kaikille työsuojeluedustajille sekä muillekin työaikojen kehittämisestä kiinnostuneille.

Kurssin keskeinen teema on työaikojen kuormittavuus ja jaksaminen vuorotyössä sekä uusien työaikajärjestelmien kehittäminen terveysnäkökulmaa käyttäen.

Tavoitteena on kehittää työpaikoille toimivia ja terveellisiä työaikamalleja. Terveet ja tuottavat työajat vaikuttavat positiivisesti henkilöstön hyvinvointiin, sitoutumiseen ja työsuorituksiin. Kurssi antaa valmiudet työpaikan työaikamallien kehittämiseen sekä ihmiselle että tuotannolle sopivaksi ja antaa samalla hyvät eväät jaksamiseen vuorotyössä.

Avainsisältöjä:

• työaikajärjestelmät suhteessa työaikalainsäädäntöön
• työaikojen vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen
• vuorotyöntekijän kuormittuminen ja terveyshuolto
• uni ja vireystila vuorotyössä
• jaksaminen ja elämäntavat vuorotyössä
• toimivat työaikamallit
• työaikojen kehittäminen yhteistyössä.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2020 Marraskuu
16.11.2020-18.11.2020  Toimivat ja terveelliset työajat Yleinen kurssi  1  
 
 Kurssilista