Kurssilista
 
 
Kurssi
Työsuojelun jatkokurssi
Esittely Kurssi on tarkoitettu työsuojelun peruskurssin tai sitä vastaavan kurssin käyneille työsuojeluedustajille sekä luottamusmiehille.

Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa peruskurssilla saatua työsuojeluosaamista sekä ohjata näkökulmaa ennakoivaan ja työpaikkaa aktiivisessa yhteistyössä kehittävään toimintaan. Kurssilla työsuojelutoiminta suunnitellaan näkyväksi, työhyvinvointia ja turvallisuutta tuottavaksi toiminnaksi, josta työpaikan kaikki toimijat hyötyvät.

Avainsisältöjä:

• turvallisuusajattelun ja hyvinvointiajattelun merkitys työsuojelutoiminnan kehittämisessä
• työturvallisuuslain keskeiset pykälät ja työsuojeluvastuut
• työsuojelun yhteistoiminta ja yhteistoiminta työpaikalla
• riskien hallinta ja turvallisuusjohtamisen periaatteet
• työtapaturmat ja niistä oppiminen
• työnopastus ja sen kehittäminen
• työn henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kuormittavuus
• työkyky ja ikääntyminen
• työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
• työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa
• toimialakohtaiset erityiskysymykset.

Jaksojen väliajalle tulee myös etätehtäviä, jotka ovat yhteydessä oman työpaikan kehittämistoimintaan.

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja painotus voivat vaihdella.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2024 Huhtikuu
08.04.2024-12.04.2024  Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Kiljava  2  
2024 Toukokuu
27.05.2024-31.05.2024  Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso, Kiljavan opisto Yleinen kurssi, KUOPIO  2  
13.05.2024-17.05.2024  Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Kiljava  0  
2024 Elokuu
19.08.2024-23.08.2024  Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso, Kiljavan opisto Yleinen kurssi, KUOPIO  0  
2024 Syyskuu
30.09.2024-04.10.2024  Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Kiljava  0  
30.09.2024-04.10.2024  Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso Yleinen kurssi  0  
2024 Marraskuu
04.11.2024-08.11.2024  Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Kiljava  0  
04.11.2024-08.11.2024  Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso Yleinen kurssi  0  
 
 Kurssilista