Kurssilista
 
 
Kurssi
Työsuojelun jatkokurssi
Esittely Kurssi on tarkoitettu työsuojelun peruskurssin tai sitä vastaavan kurssin käyneille työsuojeluedustajille sekä luottamusmiehille.

Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa peruskurssilla saatua työsuojeluosaamista sekä ohjata näkökulmaa ennakoivaan ja työpaikkaa aktiivisessa yhteistyössä kehittävään toimintaan. Työsuojelutoiminta suunnitellaan näkyväksi, työhyvinvointia ja turvallisuutta tuottavaksi toiminnaksi, josta työpaikan kaikki toimijat hyötyvät.

Avainsisältöjä:

• työsuojelun tavoitteet työssä
• ihmiskäsityksen, hyvinvointiajattelun sekä työsuojelulainsäädännön merkitys työn ja työsuojeluyhteistoiminnan kehittämisessä
• työn henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kuormittavuus, työssä jaksaminen
• työkyky ja ikääntyminen
• työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa
• työtapaturmat ja niistä oppiminen
• työnopastus ja sen kehittäminen
• riskien hallinta ja turvallisuusjohtamisen periaatteet
• toimialakohtaiset erityiskysymykset.

Kurssijaksojen välille rakennetaan kurssilaisille keskustelualusta moodleen ja jaksojen väliajalle tulee myös etätehtäviä, jotka ovat yhteydessä oman työpaikan kehittämistoimintaan.

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja painotus voivat vaihdella.

Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2020 Elokuu
24.08.2020-28.08.2020  Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso Yleinen kurssi  0  
31.08.2020-04.09.2020  Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso, Palvelualojen ammattiliitto ry, Kiljava  0  
2020 Syyskuu
21.09.2020-25.09.2020  Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Kiljava  4  
2020 Lokakuu
05.10.2020-09.10.2020  Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso Yleinen kurssi  0  
05.10.2020-09.10.2020  Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso, Palvelualojen ammattiliitto ry, Kiljava  1  
2020 Marraskuu
02.11.2020-06.11.2020  Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Kiljava  0  
 
 Kurssilista