Kurssilista
 
 
Kurssi
Työsuojelun jatkokurssi
Esittely Kurssi on tarkoitettu työsuojelun peruskurssin tai sitä vastaavan kurssin käyneille työsuojeluedustajille sekä luottamusmiehille.

Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa peruskurssilla saatua työsuojeluosaamista sekä ohjata näkökulmaa ennakoivaan ja työpaikkaa aktiivisessa yhteistyössä kehittävään toimintaan. Työsuojelutoiminta suunnitellaan näkyväksi, työhyvinvointia ja turvallisuutta tuottavaksi toiminnaksi, josta työpaikan kaikki toimijat hyötyvät.

Avainsisältöjä:

• työsuojelun tavoitteet työssä
• ihmiskäsityksen, hyvinvointiajattelun sekä työsuojelulainsäädännön merkitys työn ja työsuojeluyhteistoiminnan kehittämisessä
• työn henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kuormittavuus, työssä jaksaminen
• työkyky ja ikääntyminen
• työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa
• työtapaturmat ja niistä oppiminen
• työnopastus ja sen kehittäminen
• riskien hallinta ja turvallisuusjohtamisen periaatteet
• toimialakohtaiset erityiskysymykset.

Kurssijaksojen välille rakennetaan kurssilaisille keskustelualusta moodleen ja jaksojen väliajalle tulee myös etätehtäviä, jotka ovat yhteydessä oman työpaikan kehittämistoimintaan.

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja painotus voivat vaihdella.

Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2018 Elokuu
27.08.2018-31.08.2018  Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso, Palvelualojen ammattiliitto ry, Tampere  0  
2018 Syyskuu
10.09.2018-14.09.2018  Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Kiljava  4  
17.09.2018-21.09.2018  Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, Kiljava  6  
24.09.2018-28.09.2018  Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso, Paperiliitto ry, Kiljava  15  
2018 Lokakuu
01.10.2018-05.10.2018  Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso Yleinen kurssi  2  
01.10.2018-05.10.2018  Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso, Palvelualojen ammattiliitto ry, Tampere  0  
22.10.2018-26.10.2018  Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso, Paperiliitto ry, Kiljava  0  
22.10.2018-26.10.2018  Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Kiljava  4  
29.10.2018-02.11.2018  Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, Kiljava  0  
2018 Marraskuu
05.11.2018-09.11.2018  Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso Yleinen kurssi  0  
 
 Kurssilista