Kurssilista
 
 
Kurssi
Ergonomia: työsuojelun täydennyskurssi
Esittely Kurssi on tarkoitettu työsuojelu- ja henkilöstöhallinnon edustajille, jotka tarvitsevat työn ja työympäristön kehittämisessä tai työn suunnittelussa tietoa ihmisen työ- ja toimintakyvystä, osaamisesta ja työssä jaksamisesta. Kurssilla perehdytään siihen, mitä on huomioitava ihmisen, tekniikan ja organisaation yhteensovittamisessa työelämässä.

Kurssin tavoitteena on selvittää ihmisen ominaisuuksia, kuten fyysistä toimintaa, ulottuvuutta, mutta myös havainnointia, muistamista ja päätöksentekoa sekä työhön liittyviä kehittämistarpeita.

Avainsisältöjä:

• ergonomian osa-alueet: fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia
• ergonomian yhteys työkykyä ylläpitävään toimintaan
• työn kuormittavuuden analysointi
• työn sekä työolojen kehittämiskohteiden tunnistaminen
• ergonomia suunnittelussa ja osallistavan suunnittelun periaatteet.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2020 Syyskuu
10.09.2020-11.09.2020  Ergonomia: työsuojelun täydennyskurssi Yleinen kurssi  1  
 
 Kurssilista