Kurssilista
 
 
Kurssi
Yksintyöskentelyn turvallisuus ja väkivallan hallinta: työsuojelun täydennyskurssi
Esittely Kohderyhmänä ovat työsuojeluedustajat, luottamusmiehet ja muut henkilöstön edustajat sekä työntekijät erityisesti niillä työpaikoilla, joissa työntekijät työtehtävissään joutuvat työväkivallan tai yksintyöskentelyn riskien kohteeksi.

Kurssin tavoitteena on yksintyöskentelyn turvallisuuden parantaminen ja erilaisten toimintamallien jalkauttaminen työpaikoille. Tavoitteena on, että kurssilaiset oppivat kartoittamaan ennakoivasti turvallista toimintaa työskenneltäessä yksin ja löytävät keinoja ehkäistä työväkivaltaa. Kurssilla hyödynnetään olemassa olevia toimintamalleja ja käytännön ratkaisuja.

Avainsisältöjä:

• yksintyöskentelyn ja väkivallanuhan tunnusmerkit
• työväkivallan luonne ja uhat
• yksintyöskentelyn erityispiirteet
• vastuut ja velvoitteet
• toimintaperiaatteet ehkäisyyn
• tuki ja henkinen jälkihoito
• koulutus ja ohjeet turvallisiin työtapoihin.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2020 Syyskuu
07.09.2020-09.09.2020  Yksintyöskentelyn turvallisuus ja väkivallan hallinta: työsuojelun täydennyskurssi Yleinen kurssi  0  
 
 Kurssilista