Kurssilista
 
 
Kurssi
Riskien hallinta työssä: työsuojelun täydennyskurssi
Esittely Kohderyhmänä ovat työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäälliköt ja –asiamiehet sekä muut työsuojelutoimikunnan jäsenet.

Kurssin tavoitteena on opettaa riskien hallinnan merkitys suunnittelussa ja turvallisuustyössä. Kurssilla selvitetään työsuojelun toimintaohjelman merkitystä, yrityksen turvallisuusjohtamista ja työturvallisuuslain merkitystä suunnittelusta käytäntöön asti. Lisäksi tarkastellaan työpaikan vaaratekijöitä, niiden tunnistamista, merkityksen arviointia sekä keinoja riskien hallintaan saamiseksi.

Avainsisältöjä

• Turvallisuuden hallinta, peruskäsitteet ja riskien arvioinnin tarkoitus
• Vaaratekijät, niiden tunnistaminen ja merkitys
• Riskien arviointi eri menetelmillä
• Turvallisuusjohtaminen ja inhimilliset virheet
• Esimerkkejä tuloksista sekä toiminnan kompastuskivet
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2020 Marraskuu
24.11.2020-26.11.2020  Riskien hallinta työssä: työsuojelun täydennyskurssi Yleinen kurssi  0  
 
 Kurssilista