Kurssilista
 
 
Kurssi
Riskien hallinta työssä: työsuojelun täydennyskurssi
Esittely Kohderyhmänä ovat työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäälliköt ja –asiamiehet sekä muut työsuojelutoimikunnan jäsenet.

Tavoitteena on oppia ennakoivan työsuojelutyön keskeiset tekijät ja riskien hallintamenetelmien periaatteet. Kurssilainen oppii hyödyntämään riskien arviointia työn turvallisessa ja terveellisessä tekemisessä sekä työn suunnitteluvaiheessa. Tarkoituksena on, että opiskelija saa uusia keinoja työturvallisuuden kehittämiseen työpaikalla. Kurssin sisältö pohjautuu myös käytännön turvallisuusajatteluun ja siitä oppimiseen.

Avainsisältöjä

• Turvallisuuden hallinta, peruskäsitteet ja riskien arvioinnin tarkoitus
• Vaaratekijät, niiden tunnistaminen ja arviointi
• Riskien arviointi eri menetelmillä
• Turvallisuusjohtaminen ja inhimilliset virheet
• Riskianalyysit turvallisuussuunnittelussa
• Esimerkkejä tuloksista sekä toiminnan kompastuskivet.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
 
 Kurssilista