Kurssilista
 
 
Kurssi
Työsuojelulainsäädännön kurssi
Esittely Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille ja muille työsuojelulainsäädännöstä kiinnostuneille.

Kurssin tavoitteena on muodostaa opiskelijalle käsitys työsuojelun normeista ja niiden valvonnasta työpaikalla.

Avainsisältöjä:

• työsopimuslain työturvallisuusvelvoite
• työturvallisuuslaki mm.
- työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- työturvallisuusvastuu ja sen toteutuminen; yksintyöskentely ja väkivallan uhka
• yhteistoimintalain velvoitteet työsuojelussa
• työsuojelun valvontalaki
• työtapaturma- ja ammattitautilaki
• työterveyshuoltolaki
• lakeja täydentävät asetukset.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2024 Syyskuu
09.09.2024-11.09.2024  Työsuojelulainsäädännön kurssi Yleinen kurssi  1  
 
 Kurssilista