Kurssilista
 
 
Kurssi
Työsuojelulainsäädännön kurssi
Esittely Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille ja muille työsuojelulainsäädännöstä kiinnostuneille.

Kurssin tavoitteena on muodostaa opiskelijalle käsitys työsuojelun normeista ja niiden valvonnasta työpaikalla.

Avainsisältöjä

• Työsopimuslain työturvallisuusvelvoite
• Työturvallisuuslaki mm.
- työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- työturvallisuusvastuu ja sen toteutuminen; yksintyöskentely ja väkivallan uhka
• Yhteistoimintalain velvoitteet työsuojelussa
• Työsuojelun valvontalaki
• Tapaturmavakuutuslaki
• Ammattitautilaki
• Työterveyshuoltolaki

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö voi vaihdella.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2020 Maaliskuu
10.03.2020-12.03.2020  Työsuojelulainsäädännön kurssi, Palvelualojen ammattiliitto ry, Helsinki  0  
2020 Syyskuu
16.09.2020-18.09.2020  Työsuojelulainsäädännön kurssi Yleinen kurssi  0  
 
 Kurssilista