Kurssilista
 
 
Kurssi
Työoikeuden peruskurssi
Esittely
Kohderyhmänä ovat peruskurssit käyneet luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat. Kurssi sopii myös ammattiosastojen puheenjohtajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kurssin tavoitteena on lisätä luottamushenkilöiden normituntemusta ja itsenäistä toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista oikeudellisia kysymyksiä työpaikalla.

Avainsisältöjä:

• työoikeuden luonne, peruskäsitteet ja keskeiset periaatteet
• työsuhteen ehtojen määräytyminen ja niiden muuttaminen
• työsopimuslaki käytännössä
• yhteistoimintalaki ja -menettely
• työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset.

Työoikeuden peruskurssi luo perustan muille työoikeudellisille kursseille. Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja sen painotus voivat hieman vaihdella.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2020 Elokuu
31.08.2020-04.09.2020  Työoikeuden peruskurssi Yleinen kurssi  2  
2020 Marraskuu
02.11.2020-06.11.2020  Työoikeuden peruskurssi Yleinen kurssi  0  
 
 Kurssilista