Kurssilista
 
 
Kurssi
Palokatkoasentajien henkilösertifiointikoulutus
Esittely Koulutuksen tarkoituksena on lisätä alalla toimivien asentajien tietoisuutta rakenteellisen paloturvallisuuden tärkeydestä osana kiinteistöjen kunnossapitoa, suojauduttaessa henkilö- että materiaalivahingoilta.

Koulutuksessa keskitytään erityyppisien materiaalien soveltuvuuteen eri rakenteisiin ja rakenteiden läpi kulkevien teknisten laitteiden oikeaoppiseen tiivistämiseen nykymääräyksien mukaisesti. Asentajien tulee itsenäisesti työmaaolosuhteissa löytää erityyppiset vaihtoehdot ja ratkaisut läpivientien toteuttamiseksi. Lisäksi on tunnistettava palo-osastointien rajat ja luokat sekä osattava dokumentoida oma tehty työ.

Koulutus muodostuu kahdesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa on kaksipäiväinen teoriakoulutus, joka sisältää kirjallisen tentin. Toisessa vaiheessa järjestetään työnäyttö työmaaolosuhteissa koulutukseen osallistujan työpaikalla aidossa asennuskohteessa.
Kun molemmat koulutuksen vaiheet on suoritettu hyväksytysti, voi hakea henkilösertifiointia VTT Expert Services Oy:ltä

Koulutus on tarkoitettu kaikille alalla toimiville asentajille sillä edellytyksellä, että hakeutujalla on rakennus- tai kiinteistöalan työkokemusta vähintään 2 vuotta tai vastaavasti todistettavasti palokatkoalalla työskentelyä vähintään 6 kuukautta. Tämän lisäksi hakeutujalla tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti.

Koulutukseen osallistuvalla tulee olla suomalainen henkilötunniste sekä suomen kielen taito, koulutus järjestetään suomen kielellä.

Koulutuksen hinta Suomen Palokatkoyhdistys ry:n jäsenyrityksen työntekijöiltä 500 € ja ei jäsenyritysten työntekijöiltä 750 €. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Hinta sisältää kahden päivän koulutuksen, ohjelman mukaiset ruokailut ja kahvit, majoituksen kahden hengen huoneissa sekä yhden työnäytön arvioinnin Uudenmaan alueella.

Haetuista henkilösertifikaateista VTT Expert Services Oy perii vuosimaksua 125 € + voimassaoleva arvonlisävero

Lisätietoja koulutuksesta p. 050 499 4702/Ahonen
Ilmoittautumiset 2 viikkoa ennen koulutusta sähköpostilla antero.ahonen@kio.fi
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
 
 Kurssilista