Kurssilista
 
 
Kurssi
Turvallisuustekniikan kurssi: työsuojelun täydennyskurssi
Esittely Kohderyhmänä työsuojelun peruskurssin ja jatkokurssin käyneet työsuojeluedustajat, sekä työsuojelupäälliköt että työturvallisuussuunnittelusta vastaavat henkilöt.

Kurssin tavoitteena on syventää työsuojelutietoutta, oppia tuntemaan työturvallisuuden keskeiset käsitteet, näiden merkitys sekä mi­ten nämä kytkeytyvät turvallisuusajatteluun ja turvallisuusjohtamiseen.

Kurssilla perehdytään turvallisuustekniikan kokonaisuuteen ja sen laaja-alaiseen sisältöön. Tavoitteena aikaansaada ajattelumalli turvallisuuden jatkuvasta parantamisesta siten, että työpaikoilla ymmärretään ennakoivan turvallisuustoiminnan merkityksen sekä vahingollisten vaikutusten torjunnan mahdollisuudet ja pääperiaatteet.

Avainsisältöjä:

• Turvallisuustekniikan perusteet
• Työhygienia
• Ergonomia
• Koneiden ja laitteiden turvallisuus
• Työsuojelun tuottavuus
• Yrityksen turvallisuusjohtaminen
• Riskien hallinta ja 0-virheajattelu
• Turvallisuustoiminnan kehittäminen.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2024 Huhtikuu
22.04.2024-26.04.2024  Turvallisuustekniikan kurssi: työsuojelun täydennyskurssi Yleinen kurssi  1  
 
 Kurssilista