Kurssilista
 
 
Kurssi
Työoikeuden täydennyskurssi
Esittely Kohderyhmänä ovat työoikeuden peruskurssin käyneet.

Kurssin tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa työoikeudellisia tietoja ja taitoja sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla.

Avainsisältöjä

• Työehtosopimusoikeus
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat
• Työaikalaki ja vuosilomalaki
• Työturvallisuusvastuut
• Ulkopuolisen työvoiman käyttö
• Työelämän tietosuoja
• Työrikokset
• Työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja sen painotus voivat hieman vaihdella.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2020 Syyskuu
07.09.2020-11.09.2020  Työoikeuden täydennyskurssi Yleinen kurssi  4  
28.09.2020-02.10.2020  Työoikeuden täydennyskurssi, Palvelualojen ammattiliitto ry, Tampere  0  
 
 Kurssilista