Kurssilista
 
 
Kurssi
Työoikeuden täydennyskurssi
Esittely Kohderyhmänä ovat työoikeuden peruskurssin käyneet.

Kurssin tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa työoikeudellisia tietoja ja taitoja sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla.

Avainsisältöjä

• Työehtosopimusoikeus
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat
• Työaikalaki ja vuosilomalaki
• Työturvallisuusvastuut
• Ulkopuolisen työvoiman käyttö
• Työelämän tietosuoja
• Työrikokset
• Työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja sen painotus voivat hieman vaihdella.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2018 Marraskuu
05.11.2018-09.11.2018  Työoikeuden täydennyskurssi, Palvelualojen ammattiliitto ry, Kiljava  0  
12.11.2018-16.11.2018  Työoikeuden täydennyskurssi Yleinen kurssi  4  
2019 Maaliskuu
25.03.2019-29.03.2019  Työoikeuden täydennyskurssi, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, Kiljava  0  
2019 Kesäkuu
03.06.2019-07.06.2019  Työoikeuden täydennyskurssi Yleinen kurssi  0  
2019 Syyskuu
02.09.2019-06.09.2019  Työoikeuden täydennyskurssi Yleinen kurssi  0  
2019 Marraskuu
04.11.2019-08.11.2019  Työoikeuden täydennyskurssi, Palvelualojen ammattiliitto ry, Kiljava  0  
 
 Kurssilista