Kurssilista
 
 
Kurssi
Yksityisyyden suoja ja työelämä
Esittely Kurssi sopii luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat suorittaneet perusopinnot, ja yritysten henkilöstöasioista vastaaville.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia hoitaa yksityisyyden suojaan ja henkilötietoihin liittyvät asiat käytännössä yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Avainsisältöjä

• EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki
• Henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset ja sääntely
• Tarpeelliset henkilötiedot; työsuhteen kannalta
• Terveydentilatietojen käsittely
• Päihdetestaus ja muut henkilötestit
• Tekninen valvonta
• Tietoverkkojen käyttö ja valvonta, sosiaalinen media
• Työpaikan yhteistoiminta ja henkilöstön edustajan rooli tietosuoja-asioissa
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2024 Syyskuu
26.09.2024-27.09.2024  Yksityisyyden suoja ja työelämä Yleinen kurssi  0  
 
 Kurssilista