Kurssilista
 
 
Kurssi
Haastavat vuorovaikutustilanteet
Esittely Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia työyhteisöjen hankalien vuorovaikutustilanteiden kohtaamiseen ratkaisukeskeisessä hengessä. Kohderyhmä on luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä muut työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämisestä kiinnostuneet ay-aktiivit.

Avainsisällöt:

- yhteisön roolien, ryhmien, ristiriitojen ja niiden ratkaisujen tutkiminen työhyvin-voinnin kehittämisen valossa
- itsetuntemus onnistuneen kohtaamisen taustavoimana
- dialogisuus ja jämäkkyys viestinnässä
- palautteen antaminen ja saaminen.

Teemoja käsitellään sekä luennoin että toiminnallisesti ryhmä- ja yksilöharjoituksin.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2018 Huhtikuu
20.04.2018-21.04.2018  Haastavat vuorovaikutustilanteet, Kiljavan opisto Yleinen kurssi, Tampere, Voionmaan koulutuskeskus  1  
 
 Kurssilista