Kurssilista
 
 
Kurssi
Sosiaalipolitiikka - tavoitteita ja toimintaa (3 x 1 pv)
Esittely HYVINVOINTIVALTION RAKENTUMINEN 22.3.2018

Hyvinvointivaltion rakentuminen, käsitteet ja pohjoismainen malli

Talouspolitiikan yhteys sosiaalipolitiikkaan ja rooli yhteiskuntapolitiikassa

TERVEYS JA HYVINVOINTI 19.4.2018

Terveydenhuolto ja SOTE -uudistus

Sairausvakuutus

Ay–liikkeen näkökulma

Perhepolitiikka

TYÖTTÖMYYSTURVA JA ELÄKETURVA 17.5.2018

Työttömyysturva
Eläketurva

Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
 
 Kurssilista