Kurssilista
 
 
Kurssi
Luovat voimavarat työyhteisöjen muutosvaiheessa
Esittely Työpajoina toteutettava kurssi on suunnattu työpaikkojen luottamusmiehille, työsuojeluedustajille ja kaikille niille, jotka haluavat omaa luovuutta vahvistamalla kehittää myös työpaikkansa työhyvinvointia. Tavoitteena on lisätä osallistujien sisäistä motivaatiota ja työpaikan kehittämisinnostusta luomalla tilaa tuoreille näkemyksille oman työpaikan muutostilanteissa.

Kesto
2 päivää

Kurssin työskentelytavat:
- työpajat, teorialuennot, keskustelut

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- oppii käyttämään sisäisiä voimavarojaan muutostilanteiden vaatimalla tavalla
- pystyy osallistumaan työyhteisössä muutostilanteiden hallintaan.

Keskeiset sisällöt:
- intuition merkitys
- kuvan merkitys alitajunnan tietämyksen esiintuojana
- itsetuntemus hedelmällisen vuorovaikutuksen ja toiminnan mahdollistajana
- kuvasta toiminnaksi

Kurssin kuvatyöpajoissa tutkitaan työyhteisöjen ristiriitoja ja ratkaisuja. Työskentely ei vaadi aiempaa kuvallista osaamista. Kurssi antaa mahdollisuuden kirkastaa ajatuksia vahvistamalla itsetuntemusta ja herättelemällä mahdollisuuksia asioiden näkemiseen toisin.

Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
 
 Kurssilista