Kurssilista
 
 
Kurssi
Henkilöstöedustajan oma hyvinvointi ja jaksaminen
Esittely Kohderyhmä
Kaikki henkilöstön edustajat

Tavoite
Kurssin tavoitteena on lisätä ja vahvistaa paineen- ja epävarmuudensietokykyä, yhteistyötaitoja sekä omaan toimintaan liittyviä ajattelu- ja tunnetiloja. Tavoitteena on oppia tarkastelemaan monitahoisasti oman hyvinvoinnin edellytyksiä ja saada valmiuksia kehittää omaa jaksamista. Kurssi koostuu kahdesta jaksosta. Väliajalla tehdään välitehtävä, jota työstetään toisella jaksolla.

Avainsisältöjä
- omien voimavarojen tunnistaminen
- luovuus voiman lähteenä
- psykososiaaliset kuormitustekijät
- uni, palautuminen ja rentoutuminen
- liikunta ja ravinto.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2018 Elokuu
28.08.2018-29.08.2018  Henkilöstöedustajan oma hyvinvointi ja jaksaminen 2.jakso, Palvelualojen ammattiliitto ry, Kiljava  11  
 
 Kurssilista