Kurssilista
 
 
Kurssi
Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien yhteinen täydennyskoulutus: luottamushenkilöiden osaaminen ja yhteistoiminta
Esittely Kohderyhmänä kurssin 1. osan käyneet (syksy 2023), ”Luottamushenkilöiden osaaminen ja yhteistoiminta”.

Kurssi syventää luottamusmiehen ja työsuojeluedustajan osaamista sekä laajentaa tehtäväkuvaa toiminnan kehittämiseen.

Avainsisältöjä:
• luottamusmiestoiminnasta ja työsuojelutoiminnasta oppiminen
– toimintamahdollisuuksien lisääminen
• työsopimuslain, työturvallisuuslain ja yhteistoimintalain keskeiset pykälät sekä vastuut ja velvoitteet
• paikallisen sopimisen periaatteet
• toimialakohtaiset erityiskysymykset
• perehdyttäminen ja työnopastus
• vaarat- ja haittatekijät työssä sekä työkyvyn ylläpitäminen
• luottamushenkilö neuvottelijana työpaikan ongelmatilanteissa
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2024 Maaliskuu
06.03.2024-08.03.2024  Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien yhteinen täydennyskoulutus: Luottamushenkilöiden osaamisen täydentäminen ja toiminnan kehittäminen, 2. jakso, Ilmailualan Unioni IAU ry, Helsinki  29  
 
 Kurssilista