Kurssilista
 
 
Kurssi
Neuvottelutaidon kurssi
Esittely Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja muille, jotka työssään tai luottamustehtävässään ovat käyneet tai tulevat käymään neuvotteluja ja keskusteluja työpaikalla esiin tulevien kysymysten ratkaisemiseksi. Kurssi soveltuu myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssin tavoitteena on antaa osanottajille valmiuksia erityisesti työyhteisössä käytäviin neuvottelu- ja keskustelutilanteisiin valmistautumiseen. Lisäksi kurssilla käydään läpi keskustelun saattamisen tavoiteltuun tai yhteisesti sovittavaan tulokseen. Kurssi antaa myös valmiuksia erilaisten neuvottelijoiden ja keskustelijoiden kohtaamiseen vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteissa.

Avainsisältöjä:

• neuvottelu prosessina
• oman työpaikan ja yleisen tilanteen seuranta ja tunnistaminen
• valmistautuminen neuvottelutilanteisiin
• tavoitteen asettaminen
• päätöksentekotapoja
• päätösten kirjaaminen
• erimielisyysmuistiot, pöytäkirjat
• neuvottelun jatkotoimet
• kehittyminen neuvottelijana
• neuvottelijan viestintätaidot ja -tyylit, neuvottelukieli
• ristiriitojen käsittely neuvotteluissa.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2024 Kesäkuu
03.06.2024-07.06.2024  Neuvottelutaidon kurssi Yleinen kurssi  0  
2024 Marraskuu
18.11.2024-22.11.2024  Neuvottelutaidon kurssi Yleinen kurssi  0  
 
 Kurssilista