Kurssilista
 
 
Kurssi
Neuvottelutaidon kurssi
Esittely Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, jotka työssään tai luottamustehtävässään ovat käyneet tai tulevat käymään neuvotteluja ja keskusteluja työpaikalla esiin tulevien kysymysten ratkaisemiseksi. Kurssi soveltuu myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssin tavoitteena on antaa osanottajille valmiuksia erityisesti työyhteisössä käytäviin neuvottelu- ja keskustelutilanteisiin valmistautumiseen. Lisäksi kurssilla käydään läpi keskustelun saattamiseen tavoiteltuun tai yhteisesti sovittavaan tulokseen. Kurssi antaa myös valmiuksia erilaisten neuvottelijoiden ja keskustelijoiden kohtaamiseen vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteissa.

Avainsisältöjä:

• neuvottelu prosessina
• oman työpaikan ja yleisen tilanteen seuranta ja tunnistaminen
• valmistautuminen neuvottelutilanteisiin
• tavoitteen asettaminen
• päätöksentekotapoja
• päätösten kirjaaminen
• erimielisyysmuistiot, pöytäkirjat
• neuvottelun jatkotoimet
• kehittyminen neuvottelijana
• neuvottelijan viestintätaidot ja -tyylit, neuvottelukieli
• ristiriitojen käsittely neuvotteluissa.
Liite
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
2020 Syyskuu
14.09.2020-18.09.2020  Neuvottelutaidon kurssi Yleinen kurssi  0  
 
 Kurssilista