Kurssilista
 
 
Kurssi
Luottamusmiehen työsuojelutieto
Esittely Kohderyhmä
Luottamusmiehet, ammattiosastojen puheenjohtajat ja kaikki työsuojelusta kiinnostuneet.

Tavoite
Kurssin tavoitteena on oppia hyödyntämään työsuojelunäkökulmaa ja -lainsäädäntöä työpaikan yhteistoiminnassa ja neuvotteluissa. Tavoite on luoda ymmärrystä työsuojelutoiminnan tavoitteista ja merkityksistä työpaikan turvallisuuden ja tuottavuuden suhteen.


Avainsisältöjä
- työsuojelun peruskäsitteet
- työnantajan ja työntekijöiden velvoitteet työntekijöiden turvallisuuden, terveellisyyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi
- työsuojeluyhteistyö
- työsuojelulainsäädännön tärkeimmät pykälät
- yhteistyön kehittäminen työsuojeluihmisten ja luottamusmiesten välillä.
Liite Liite.pdf
 
 = Ilmoittautuneiden lukumäärä
 
 
 Kurssilista