Pikavalinta

 

Kurssiluettelo

 
Atk-kirjanpitokurssi yhdistyksille - Netti-Taseri-ohjelma
Ay-toimihenkilötutkinto
Ergonomia: työsuojelun täydennyskurssi
Kokoustoiminnan kurssi
Kuukauden kurssi
Luottamusmiehen työsuojelutieto
Luottamusmiesten jatkokurssi
Luottamusmiesten peruskurssi
Minä ja työyhteisöni muutoksessa: työpsykologian kurssi
Neuvottelutaidon kurssi
Paikallinen sopiminen
Palokatkoasentajien henkilösertifiointikoulutus
Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi
Pääluottamusmiesten täydennyskurssi
Riskien hallinta työssä: työsuojelun täydennyskurssi
Senioriliikunta
Taloudenhoitajien peruskurssi
Taloudenhoitajien täydennyskurssi
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla
Tietokoneesta ilo ja hyöty
Toimivat ja terveelliset työajat
Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi
Tuottavuus ja hyvinvointi: työsuojelun täydennyskurssi
Työ ja henkinen hyvinvointi
Työhyvinvointikorttikoulutus
Työntutkimuksen perusteet: luottamushenkilöiden täydennyskurssi
Työoikeuden ajankohtaispäivä
Työoikeuden koulutussarja
Työoikeuden peruskurssi
Työoikeuden täydennyskurssi
Työsuojelulainsäädännön kurssi
Työsuojelun jatkokurssi
Työsuojelun peruskurssi
Työsuojelutoiminnan kehittäminen työpaikalla: työsuojelun täydennyskurssi
Työturvallisuuskorttikouluttajat, täydennyskoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
Virtaa vuoteen 2021 - luottamushenkilöiden oma jaksaminen
Yhteisten työpaikkojen turvallisuus: Työsuojelun täydennyskurssi
Yksintyöskentelyn turvallisuus ja väkivallan hallinta: työsuojelun täydennyskurssi
Yksityisyyden suoja ja työelämä
Yritys ja yhteisö muutoksessa: yhteistoimintatiedon kurssi
Yritystalous: luottamusmiesten täydennyskurssi