Pikavalinta

 

Kurssiluettelo

 
Ammattiosaston tilin/toiminnantarkastajien kurssi
Atk-kirjanpitokurssi yhdistyksille - Netti-Taseri-ohjelma
Ay-toimihenkilötutkinto
Ergonomia: työsuojelun täydennyskurssi
Haastavat vuorovaikutustilanteet
Henkilöstöedustajan oma hyvinvointi ja jaksaminen
Henkilöstösuunnitelmat käytännönläheisesti
Johdatus yritystalouteen
Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma
Kestävä työ ja tuotanto
Kuukauden kurssi
Luottamusmiehen työsuojelutieto
Luottamusmiesten jatkokurssi
Luottamusmiesten peruskurssi
Matkailualan turvallisuuspassi
Mentorointi SAK:laisessa ay-liikkeessä
Minä ja työyhteisöni muutoksessa: työpsykologian kurssi
Neuvottelutaidon kurssi
Paikallinen sopiminen
Palokatkoasentajien henkilösertifiointikoulutus
Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi
Pääluottamusmiesten täydennyskurssi
Rakennusmittauksen erikoiskurssi
Riskien hallinta työssä: työsuojelun täydennyskurssi
Senioriliikunta
Sosiaaliturvan perusteet
Taloudenhoitajien peruskurssi
Taloudenhoitajien täydennyskurssi
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla
Tee helposti diaesitys
Tietokoneesta ilo ja hyöty
Tietotekniikan jatkokurssi (@-kortti II osa)
Toimivat ja terveelliset työajat
Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi
Tuottavuus ja hyvinvointi: työsuojelun täydennyskurssi
Tv- ja radioesiintyminen
Työ ja henkinen hyvinvointi
Työntutkimuksen perusteet: luottamushenkilöiden täydennyskurssi
Työoikeuden ajankohtaispäivä
Työoikeuden koulutussarja
Työoikeuden peruskurssi
Työoikeuden täydennyskurssi
Työsuojelulainsäädännön kurssi
Työsuojelun jatkokurssi
Työsuojelun peruskurssi
Työsuojelutoiminnan kehittäminen työpaikalla: työsuojelun täydennyskurssi
Työturvallisuuskorttikouluttajat, täydennyskoulutus
Työturvallisuuskorttikouluttajien täydennyspäivä
Työturvallisuuskorttikoulutus
Yksintyöskentelyn turvallisuus ja väkivallan hallinta: työsuojelun täydennyskurssi
Yksityisyyden suoja ja työelämä
Yritys ja yhteisö muutoksessa: yhteistoimintatiedon kurssi
Yritystalous: luottamusmiesten täydennyskurssi