Pikavalinta

 

Kurssiluettelo

 
Atk-kirjanpidon jatkokurssi yhdistyksille
Atk-kirjanpidon perusteet -kurssi yhdistyksille
Ay-toimihenkilötutkinto
Ergonomia: työsuojelun täydennyskurssi
Esiintyminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
Haastavat vuorovaikutustilanteet
Henkilöstöedustajan oma hyvinvointi ja jaksaminen
Henkilöstösuunnitelmat käytännönläheisesti
Ikävoimaa työhön
Kestävä työ ja tuotanto
Kotisivukurssi
Kuukauden kurssi
Luottamusmiesten jatkokurssi
Luottamusmiesten peruskurssi
Matkailualan turvallisuuspassi
Mentorointi SAK:laisessa ay-liikkeessä
Minä ja työyhteisöni muutoksessa: työpsykologian kurssi
Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni?
Neuvottelutaidon kurssi
Näin käyn onnistuneita kehitys- ja tavoitekeskustaluja
Paikallinen sopiminen
Palokatkoasentajien henkilösertifiointikoulutus
Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi
Riskien hallinta työssä: työsuojelun täydennyskurssi
SAK:n mediaesiintymisen koulutus
Senioriliikunta
SOPU-valmennus - työyhteisön ristiriidat voimavaraksi
Sosiaalinen media työvälineenä
Sosiaalipolitiikka - tavoitteita ja toimintaa (3 x 1 pv)
Sosiaaliturvan perusteet
Taitava palautteenanto ja puheeksi ottaminen
Taloudenhoitajien täydennyskurssi
Tietotekniikan jatkokurssi (@-kortti II osa)
Tietotekniikan peruskurssi (@-kortti I osa)
Toimitsijoiden työsuojelukoulutus
Toimivat ja terveelliset työajat
Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi
Tuottavuus ja hyvinvointi: työsuojelun täydennyskurssi
Tv- ja radioesiintyminen
Työ ja henkinen hyvinvointi
Työhyvinvointikorttikoulutus
Työntutkimuksen perusteet: luottamushenkilöiden täydennyskurssi
Työoikeuden ajankohtaispäivä
Työoikeuden koulutussarja
Työoikeuden peruskurssi
Työoikeuden täydennyskurssi
Työsuojelulainsäädännön kurssi
Työsuojelun jatkokurssi
Työsuojelun peruskurssi
Työturvallisuuskorttikouluttajat, täydennyskoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
Vakuuta verkossa - verkkokirjoittamisen valmennus
Yksintyöskentelyn turvallisuus ja väkivallan hallinta: työsuojelun täydennyskurssi
Yksityisyyden suoja ja työelämä
Yritys ja yhteisö muutoksessa: yhteistoimintatiedon kurssi
Yritystalous: luottamusmiesten täydennyskurssi