Pikavalinta

 

Kurssiluettelo

 
Atk-kirjanpidon jatkokurssi yhdistyksille
Ay-toimihenkilötutkinto
Ergonomia: työsuojelun täydennyskurssi
Haastavat kohtaamiset
Henkilöstöedustajan oma hyvinvointi ja jaksaminen
Henkilöstösuunnitelmat käytännönläheisesti
Ikävoimaa työhön
Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma
Kestävä työ ja tuotanto
Kuukauden kurssi
Luottamusmiesten jatkokurssi
Luottamusmiesten peruskurssi
Maarakennusmittaus
Matkailualan turvallisuuspassi
Mentorointi SAK:laisessa ay-liikkeessä
Minä ja työyhteisöni muutoksessa: työpsykologian kurssi
Neuvottelutaidon kurssi
Paikallinen sopiminen
Palokatkoasentajien henkilösertifiointikoulutus
Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi
Rakennusmittauksen erikoiskurssi
Rakennusmittauksen peruskurssi
Riskien hallinta työssä: työsuojelun täydennyskurssi
Senioriliikunta
Sosiaalinen media työvälineenä
Sosiaaliturvan perusteet
Taloudenhoitajien täydennyskurssi
Tietotekniikan jatkokurssi (@-kortti II osa)
Tietotekniikan peruskurssi (@-kortti I osa)
Toimivat ja terveelliset työajat
Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi
Tv- ja radioesiintyminen
Työ ja henkinen hyvinvointi
Työhyvinvointikorttikoulutus
Työntutkimuksen perusteet: luottamushenkilöiden täydennyskurssi
Työoikeuden ajankohtaispäivä
Työoikeuden koulutussarja
Työoikeuden peruskurssi
Työoikeuden täydennyskurssi
Työsuojelulainsäädännön kurssi
Työsuojelun jatkokurssi
Työsuojelun peruskurssi
Työturvallisuuskorttikouluttajat, täydennyskoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
Yritys ja yhteisö muutoksessa: yhteistoimintatiedon kurssi