Pikavalinta

 

Kurssiluettelo

 
Atk-kirjanpidon jatkokurssi yhdistyksille
Ay-toimihenkilötutkinto
Ergonomia: työsuojelun täydennyskurssi
Henkilöstöedustajan oma hyvinvointi ja jaksaminen
Henkilöstösuunnitelmat käytännönläheisesti
Ikävoimaa työhön
Kestävä työ ja tuotanto
Kotisivukurssi
Kuukauden kurssi
Luottamusmiesten jatkokurssi
Luottamusmiesten peruskurssi
Maarakennusmittaus
Matkailualan turvallisuuspassi
Mentorointi SAK:laisessa ay-liikkeessä
Minä ja työyhteisöni muutoksessa: työpsykologian kurssi
Neuvottelutaidon kurssi
Paikallinen sopiminen
Palokatkoasentajien henkilösertifiointikoulutus
Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi
Rakennusmittauksen peruskurssi
Riskien hallinta työssä: työsuojelun täydennyskurssi
SAK:n mediaesiintymisen koulutus
Senioriliikunta
SOPU-valmennus - työyhteisön ristiriidat voimavaraksi
Sosiaalinen media työvälineenä
Sosiaaliturvan perusteet
Taloudenhoitajien täydennyskurssi
Tietotekniikan jatkokurssi (@-kortti II osa)
Tietotekniikan peruskurssi (@-kortti I osa)
Toimitsijoiden työsuojelukoulutus
Toimivat ja terveelliset työajat
Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi
Tuottavuus ja hyvinvointi: työsuojelun täydennyskurssi
Tv- ja radioesiintyminen
Työ ja henkinen hyvinvointi
Työhyvinvointikorttikoulutus
Työntutkimuksen perusteet: luottamushenkilöiden täydennyskurssi
Työoikeuden ajankohtaispäivä
Työoikeuden koulutussarja
Työoikeuden peruskurssi
Työoikeuden täydennyskurssi
Työsuojelulainsäädännön kurssi
Työsuojelun jatkokurssi
Työsuojelun peruskurssi
Työturvallisuuskorttikouluttajat, täydennyskoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
Vakuuta verkossa - verkkokirjoittamisen valmennus
Yritys ja yhteisö muutoksessa: yhteistoimintatiedon kurssi
Yritystalous: luottamusmiesten täydennyskurssi